Správa aplikací (SLA)

Správa aplikací (SLA)

Správa aplikací

Správu aplikací nebo kontinuální vývoj obvykle účtujeme na měsíční bázi. Klient dostává do ruky komplexní výčet všech provedených úkonů společně s případnými náklady hostingového serveru.
Nabízíme tak jistotu zajištění kontinuálního běhu aplikace stejně jako přehledné vyúčtování.

Vytvořením a odevzdáním aplikace pro nás cesta nekončí, postaráme se i o její servis a další rozvoj. Zároveň jsme nápomocni i ve chvíli, kdy již informační systém máte a potřebujete spolehlivého partnera, který se o něj bude starat.

Správu aplikací nabízíme tam, kde již nějaký systém běží a funguje. Tato služba zahrnuje především:

  1. analýzu současného stavu (jak provedení aplikace, tak její hosting)
  2. doporučení zlepšení
  3. plán dalšího vývoje
  4. změnu infrastruktury (hostingu)
  5. následná správa - řešení chybových stavů

Máme zkušenosti s provozem vlastní hostingové infrastruktury stejně jako s řešeními velkých SaaS cloudových služeb. Vlastní aplikace provozujeme na infrastruktuře Amazonu, konkrétně Amazon Web Services.

Pravidelně poskytujeme například vánoční podporu pro jeden z českých bankovních domů, zajišťujeme dohled hostingu společnostem se sezónním provozem apod.

Potřebujete mít jistotu, že Vaše aplikace nebo informační systém budou dostupné v maximální možné míře? Potřebujete reakci v řádu hodin?