PHP

PHP

V rámci jazyka PHP pracujeme například s:

- frameworkem Laravel
- frameworkem Nette
- frameworkem Symfony
- frameworkem CakePHP
- a dalšími

Dbáme nejen na technologie, ale i přenositelnost kódu a tak používáme běžné nástroje typu GIT, stejně jako dodržujeme zásady psaní přehledných kódů, tvoříme testy - unittesting atd.

V PHP vytváříme především webové portály napojené na prodejní systémy, rezervační systémy i podnikové informační systémy. Vždy Vám poradíme vhodnou technologii.

Používáme PHP 5.6. i PHP 7. Samozřejmostí je používání composeru pro správu balíčku. Pro sjednocení stylu psaní kódu používáme coding standard, které se kontrolují před každým commitem.

U některých projektů integrujeme RabbitMQ pro posílání zpráv a pro notifikace uživatelů a pro zjištění, jestli jsou online, využíváme WebSockets.

Co jsme dělali v PHP? Například:

  • vnitropodnikový systém cestovní kanceláře obsluhující multidoménový e-shop pro prodej zájezdů s napojením na agregační servery třetích stran,
  • systém pro výkaznictví účetní společnosti s napojením na databázi účetního programu Pohoda,
  • rezervační systémy mnoha typů,
  • přehled kontaktů mobilního operátora,
  • vlastní přihlašovací a náhradový systém pro školky PickTime,
  • a mnoho dalších.