×

SparkTECH je nyní Eluvia

Jednou za nějakou dobu je čas na změnu. Tou dobou je pro nás 10 let a tou změnou nová značka. Nyní jsme Eluvia.

Stále poskytujeme softwarové služby stejně kvalitní, komplexní a v maximální míře zaměřené na klienta, jen pod jinou značkou. Eluvia odráží mnohem věrněji naší snahu poskytovat skvělé služby s přístupem nám vlastním. S odhodláním, že plným nasazením dokážeme každý projekt, i ten sebekomplikovanější, dostat až ke hvězdám.

Prohlédnout si web Eluvie  

Obecné informace

Obecné informace

SparkTECH s.r.o. je obchodní společností s ručením omezeným zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 179353.

SparkTECH vznikl v roce 2010 jako sdružení fyzických osob, založené dle § 829 a násl. Občanského zákoníku. Vznik sdružení se datuje k 31.8.2010, kdy došlo k podpisu smlouvy mezi jeho členy.

 

Prohlášení o vlastnických právech

Všechna práva k obsahu webové prezentace jsou vyhrazena.

Veškerý materiál, který je součástí této prezentace, je majetkem společnosti SparkTECH s.r.o.. Manipulovat, kopírovat a zveřejňovat informace zde uvedené bez souhlasu společnosti, je zakázáno!

 

Nahlášení škodlivého obsahu

V případě zjištění závadného obsahu na webové prezentaci či v informačním systému některého z projektů společnosti SparkTECH s.r.o. nás o tomto stavu, prosím, informujte. Učinit tak můžete využitím kteréhokoliv z kontaktů uvedeného níže. Společně s oznámením uveďte, v čem spatřujete závadnost uvedených informací.

O přijetí hlášení Vás budeme zpětně informovat. Pokud nedostanete toto potvrzení, využijte laskavě jiný komunikační kanál.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Informační memorandum o zpracování osobních údajů