×

SparkTECH je nyní Eluvia

Jednou za nějakou dobu je čas na změnu. Tou dobou je pro nás 10 let a tou změnou nová značka. Nyní jsme Eluvia.

Stále poskytujeme softwarové služby stejně kvalitní, komplexní a v maximální míře zaměřené na klienta, jen pod jinou značkou. Eluvia odráží mnohem věrněji naší snahu poskytovat skvělé služby s přístupem nám vlastním. S odhodláním, že plným nasazením dokážeme každý projekt, i ten sebekomplikovanější, dostat až ke hvězdám.

Prohlédnout si web Eluvie  

JavaScript

JavaScript

V rámci jazyka JavaScript pracujeme například s:

- AngularJS framework
- Vue.js
- React
- BackboneJS
- UnderscoreJS
- jQuery widgets
- Coffeescript
- Gulp
- a další

Dbáme nejen na technologie, ale i přenositelnost kódu a tak používáme běžné nástroje typu GIT, stejně jako dodržujeme zásady psaní přehledných kódů, tvoříme testy - unittesting atd.

Tento scriptovací jazyk má u nás nezastupitelné místo buď pro tvorbu celého frontendu pro tzv. single-page aplikace nebo jako grafické vylepšení stávajících webových projektů.

Co jsme dělali v JavaScriptu? Například